Tänasest on avatud Kesk-Läänemere programmi I taoltusvoor.

Tänasest kuni 31. märtsini (kell 12.00) on avatud Kesk-Läänemere programmi 2021-2027 esimene taotlusvoor.
 
Sellel perioodil on taotlejatele taotlusvormide täitmiseks ja esitamiseks avatud elektrooniline projektide seiresüsteem Jems.
 
Kuna projektide seiresüsteem Jems on uus süsteem (edasiarendus eMS-ist), siis soovitame taotlejatel taotlusvormide täitmist ja esitamist mitte jätta taotlusvooru viimastele päevadele.
 
Uue Kesk-Läänemere programmi kohta leiate infot programmi veebilehelt www.centralbaltic.eu.
 
Projektide ettevalmistamise ja Jemsi kasutamise kohta leiate samuti infot programmi veebilehelt.
 
Kui toetuse taotlejatel tekib küsimusi taotlemise või Jemsi kasutamise kohta, siis tuleb võtta ühendust programmi sekretariaadi inimestega, kes taotlejaid antud küsimustes nõustavad.
Sekretariaadi kontaktid on leitavad programmi veebilehelt https://centralbaltic.eu/contacts/#! .
 
Tervitades
 
Riina Nurmsaar
 
Rahandusministeerium
Euroopa territoriaalse koostöö talitus

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *