PLPK

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu on asutatud 16. detsembril 2003, Audru vallas.

MTÜ liikmeid on 88, neist kohalikke omavalitsusi 6, ettevõtjat 46 ning sihtasutusi ja MTÜ-d 36.

Koostöövallad: Häädemeeste vald, Kihnu vald, Pärnu linna Audru ja Tõstamaa osavallad, Saarde vald (haldusreformieelne Saarde

valla territoorium), Tori vald (haldusreformieelne Sauga valla territoorium), Lääneranna vald ( haldusreformieelsed Varbla ja Koonga valla territooriumid).