PLPK koostööprojektid ja ühisprojektid

ROMANTILISE RANNATEE NÄHTAVUSE SUURENDAMINE

Ühisprojekti partner MTÜ Terra Maritima

Tegevused:

Romantilise Rannatee virtuaaltuur (valmib lõplikult 2021 sügisel)

Rannatee Romantikaööde korraldajate koosolek Maria talus, 29.jaanuar 2021

PIIRKONNA ÜHISTURUNDUS 2020-2022

Koostööprojekti koostöölepe 

Tegevused:

Romantilise Rannatee turundusklipid

Romantilise Rannatee Flicker pildipank

Instagrami koolitus 24.nov 2020

Instragrami koolitus 27.okt 2020

Nutifoto koolitus 20.okt 2020

Infoseminar ja õppereis Romantilise Rannatee lõunakaldal, 23.sept 2020

Õppereis Pärnu linna hotellidele Romantilise Rannatee taludesse, 27.mai 2020

OFF-GRID: RENEWABLE ENERGY DIY FOR RURAL DEVELOPMENT (OFF-GRID DIY) 

Tegevused 

Koostööprojekti raames toimunud sündmused ja tulemused platvormil: www.off-grid.rocks

Rakettahju ehitamine Kihlepas nov-dets 2020

30.10-31.10.2020 seminar  Kihlepas “Võrgust vaba energiatootmine DIY: taastoodetava energia kasutamine maamajanduse arendamiseks.” 

07.-11.10.2019 Soomes Säkyläs toimus projektipartnerite kohtumine ja tutvumine kohalike energialahenduste, eluolu ja kultuuriga

27-30. 05. 2019 Gotland , Rootsi. Projekti koosolek

27.03.2019 Osalemine Biosfääripäeval Hiiumaal

29-31. 10. 2018 Smiltene, Läti. Projekti koosolek

29.05 2018 taastuvenergia koostööprojekti tutvustamine Jänedal, maainfo seminaril 

ROMANTILISE RANNATEE EKSPONEERIMINE MESSIDEL JA SÜNDMUSTEL 2017-2020

Ühisprojekti partner MTÜ Kabli Festival

Ühisprojekti avaldus

Projekt on pikendatud kuni september 2021

Tegevused:

Romantilise Rannatee ühepäevakohvik Pärnumaa kohvikute päeval Meremaa sadamas 19.sept 2020 

Romantilist Rannateed tutvustav huvireis lõunapoolsetesse küladesse 2.august 2020

Romantilise Rannateed tutvustav huvireis taludesse ja aedadesse 26.juuli 2020

Romantiline Rannatee Touresti messil Tallinnas 7.-9. veebruar 2020

Romantiline Rannatee Adventur messil Vilniuses 24.-26.jaanuar 2020 

Romantilise Rannatee pitsakohvik Kihlepa külamajas Pärnumaa ühepäevakohvikute päeval 05.oktoober 2019

Romantilise Rannatee piknik-õhtusöök Kabli Päikeseloojangu festivalil 10.juulil 2019

Romantiline Rannatee Laulupeol Tallinnas (Rannatee toidutootjate toidumüügi letiga) 4.-7.juuli 2019

Romantiline Rannatee Touresti messil, 8.-9.veebruar 2019

Romantiline Rannatee Balttouri messil 1.-3.veebruar 2019

Romantilise Rannatee osalemine Pärnu kohvikute nädalal, Romantilise Rannatee romantikapuhvet Pärnu külastuskeskuses, 6.oktoobril 2018

Romantilise Rannatee ja RR maitsete esitlemine Kabli Päikeseloojangu festivalil 21.juulil 2018

Romantilise Rannatee osalemine Maamessil Tartus 19.-21.aprill 2018

Romantilise Rannatee messide infoseminar, 2.aprill 2018

Romantilise Rannatee osalemine Touresti messil 9.-11.veebruar 2018

Romantilise Rannatee turunduskoosolek 22.nov 2017

Romantilise Rannatee ja RR maitsete esitlemine Kabli Päikeseloojangu festivalil 1.august 2017

LÕPETATUD PROJEKTID

Koostööprojekt “Ühisturundus- ja tootearendusprojekt” 2017-2019 a, PLPK kogumaksmumus 38 804 eur 

Koostöökokkulepe

Tegevused:

Reisi planeerimise rakendus muhemaa.com

Romantilise Rannatee tulevikuseminar 29.oktoober 2019

Romantilise Rannatee koostöövõrgustiku liikmete õppereis Romantilisel Rannateel 24.september 2019

Kultuuri- ja looduspärandi trükised

Reisikorraldajatele tutvustusreis Pärnu- ja Mulgimaale 23.-24. aprillil 2019

Maitsete raja trükis “Kohalikud maitsed Pärnumaalt Mulgimaale”

Tootearenduskoolitused dets 2017-jaan 2018

Õppereis 25.-26. oktoober 2017 Rujiena ja Gauja piirkonda

Elektroonilise rakenduse tutvustused ettevõtjatele

Õppereisid: 16.-17.mai Rohelise Jõemaa ja Mulgimaa piirkonda, 24.mai 2017 RR piirkonda

Koostööprojekt «Kohalik toit kättesaadavaks» 2016-2018  PLPK kogumaksumus 30 000 eur (kinnitatud PLPK üldkoosolekul 15.06.16)

Koostööleping “Kohalik toit kättesaadavaks”

Koostöölepingu lisa 1

Tegevused:

Õppereis Lõuna-Itaalia toidupiirkonda 19.-25.september 2018

Trükis “Romantililise Rannatee retseptiraamat” 2018

RR silt Touresti Toiduteel

Seminar “Meisterkoka töötuba Soome-Ugri Liivimaa pirukas ja jõulumenüü” 11.jaanuar 2018

Romantilise Rannatee maitsete degusteerimine 13.dets 2018 PLPK meeskonnakoolitusel

RR retseptiraamatu pildistamised 15. ja 20. sept 2017

 Saarde Seenefestivalil seeneroogade degusteerimine ning võimalike retseptide retseptiraamatusse valmine ja pildistamine. Romantilise rannatee teiste piirkondade retseptiraamatu roogade esitlus. 16.sept 2017

RR retseptiraamatu pildistamised 4. ja 17. juuli 2017

õppereis Läänemaale ja Hiiumaale 21-22 juuni 2017

Koolikokkade koolitus 23.märts 2017

Culinary Heritage toidumärgise infopäevad veebruar 2017

Seminar “Toitumise erivajadused” 25.november 2016

Kohaliku toidu õppereis ja koolitus 8-9.11.2016 programm

Rahvusvaheline arenguprojekt “The introduction and implementation of community-led local development (CLLD) principles in Moldova”

Partnerid: Tartumaa Arendusselts, Eesti Välisministeerium, Institute for Development and Social Initiatives (IDIS) Viitorul (Moldova)

Projekti sisu:

Kogukonna juhitud kohaliku arengu (CLLD) printsiipide teoreetilised ja praktilised rakendamisvõimalused Moldovas. Tartumaa Arendusselts (TAS) on oma strateegias edukalt integreerinud CLLD-printsiipe (olles ühtlasi Eesti kõige eesrindlikum CLLD rakendaja) ning seadnud eesmärgiks ka koostöö kolmandate riikidega. Olgugi, et EL LEADER-meede käesoleval ajal Moldovas ei rakendu, on CLLD universaalne lähenemine, mille kaudu on võimalik Moldova maaelu arengusse panustada. Pärnu Lahe Partnerluskogu (PLPK) vastavalt oma strateegiale viib ellu regionaalse ja piiriülese koostöö meedet eesmärgiga arendada ühistegevust ja õppida vastastikku üksteise kogemustest.

Tegevused:

16-19.01.2019 Moldova Leader pilootpiirkondade Stefan Voda ja Ungheni külastmaine. PLPK esindab M.Merimaa

17.-18.05.2018 projekti kokkuvõtval seminaril koostöös CLLD seminariga MEM ministeeriumis osales arengukoostöö projekti edasisel kohtumisel PLPK tegevjuht Mercedes Merimaa. Külastati Leader objekte Harjumaal, kohtuti Eesti keskkonnaministri Siim Kiisleriga, Eesti Idapartnerluse Keskuse töötajatega (EIPK) Eesti Välisministeeriumis. M.Merimaa osales järgneval projektiarutelul, valminud Moldova kahe regiooni pilootstrateegiate arutelul, kus otsustati jätkata edasist koostööd Moldova arenduskeskus IDIS-ega Moldovast. Arutati järgnevat koostööd, milleks PLPK juhatus on andnud nõusoleku 02.03 – 06.03.2018.a. toimunud e-koosolekul väljendades oma huvi osaleda PLPK Välisministeeriumi arengukoostöö taotlusvooru projektis „Moldova maapiirkondade arendamine kasutades LEADER/CLLD-lähenemist” ja selle tegevustes, katma rahalise omaosaluse 2000 eurot ja nõustub taotluse esitamisega Eesti Välisministeeriumi arengukoostöö projekti 2018 taotlusvooru. 

30.oktoober, 2 november 2017  – Moldova visiidi osales tegevjuht M.Merimaa.

Koostööprojekt “Mulgi Märgi tunnustussüsteemi ja tegevusgruppide koostöö arendamine” 2016-2019, PLPK kogumaksumus 45 000 eur (kinnitatud PLPK üldkoosolekul 15.06.16)

Koostöökokkulepe

Tegevused:

LINC õppereis Ungarisse 2016

LINC õppereis Luxemburg 2017

Koostööprojekt „Rahvusvahelise konverentsi LINC 2019 korraldamine Eestis”

Koostöökokkulepe

8.01.18 Koostööpartnerite töökoosolek PLPK büroos (eelarve, programmi ja õppereiside teemade kokkuleppimine Rural Tourism, projektid KTG-del üldkoosolekutele)

22.01.18 Koostööpartnerite töökoosolek PLPK büroos ja kohtumine Krista Kõivuga LINC 2019 õppereiside teemadel Viljandis

21.05.18 Rahvusvahelise konverentsi LINC 2019 korraldamine Eestis koostööpartnerite töökoosolek ja pildistamine Ingatsi matkarajal, Pärnumaal

14.03.18 Koostööpartnerite töökoosolek Klaara Mannis (spordipäeva korraldamine ja õppereiside õhtu)

12-14.06.18 Osalemine LINC 2018 Soomes

2.11.18 Kohtumine Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse juures

16.11.18 Koostööpartnerite töökoosolek Pärnu Akadeemia 2 II korruse saalis (eelarved, pressiteade, Pärnu linna SAPA Hando, õppereiside temaatika Orgkomitee autojuht)

27-30.11.2018 Viinis, Austrias, LINC korraldavate riikide töökoosolek.

22.01.2019 Koostööpartnerite töökoosolek PLPK büroos (video info, juubelitrükis, õppereisid, spordipäev, teemad, lühiülevaated, pildid juubelitrükisesse)

Fotod (Erik Lööper)

Koostööprojekt “Pärnumaa maitsete aasta 2018”

Koostöökokkulepe

Tegevused:

Romantilise Rannatee õppereis 24.septembril 2019 

Romantilise Rannatee piknik-õhtusöök Kabli Päikeseloojangu festivalil 10.juulil 2019

Maitsete aasta tänuõhtu, 30.aprill 2019,

Pärnumaa maitsed Pärnu Päeval 6. aprill 2019

Õppereis Hiiumaale 03. – 04. aprill 2019 

Toiduhügieeni infopäev 1.märts 2019

Infoseminar “Pärnumaa Maitsed kättesaadavaks poelettidel” 1.märts 2019

Pärnumaa maitsed Tourest 2019 messil, 8.-10.veebruar 2019

Õppereis Pärnumaa toidutootjate juurde, 29.oktoober 2018

Õppereis Pärnumaa toidutootjate juurde, 29.oktoober 2018Õppereis Pärnumaa toidutootjate juurde, 1.oktoober 2018Pärnumaa maitsete päev ERMis, 18.september 2018Õppereis Peipsimaa maitsete piirkonnas, 10.-11.september 2018Pärnumaa Lõikuspidu Maria talus, 8. september 2018

Pärnumaa toidumeene konkurss, september 2018

Pärnumaa maitsete laat Martensi väljakul Pärnus koostöös OTT-võrgustikuga, 23.august 2018

Õhtusöök Talust taldrikuni Kapteni talus, 23.august 2018

Talust Taldrikuni õhtusöök kell 19.00 Kapteni talus, Lindi külas.

Pärnumaa maitsed Viljandi folgil,

Umbrohu ja metsikute taimede töötuba Kihlepa külamajas 6.juuni 2018

Lamba töötuba tootjatele ja toitlustusettevõtetele Karjamõisas 16.mai 2018

Maitsete aasta avaõhtusöök Eagle restoranis 4.mai 2018

KÕIK KOOSTÖÖ- JA ÜHISPROJEKTID PLPK piirkonnas LEIATE SIIT