PLPK koostööprojektid ja ühisprojektid

PÄRNU LAHE PARTNERLUSKOGU KOOSTÖÖPROJEKT “PÄRAND JA TRADITSIOONID – VÕTI PIIRKONDADE VÄÄRTUSTAMISEKS”.

9. mail sõlmiti koostöökokkulepe Rohelise Jõemaa Koostöökogu (juhtpartner) ja Pärnu Lahe Partnerluskogu vahel koostööprojekti “Pärand ja traditsioonid – võti piirkondade väärtustamiseks” tegevuste elluviimiseks. 

Projekti kestvus 2022 – 2024.

Projekti peaeesmärgiks on Rohelise Jõemaa/Soomaa ja Romantilise Rannatee piirkondade pärandi ja traditsioonide väärtustamine ühiste turundus- ja teavitustegevuste ning loodud koostöövõrgustiku arendamise kaudu. Jätkatakse piirkonna eripäral põhinevate toodete ja teenuste turundamist, kohaliku toidu ja toidukultuuri väärtustamist, senisest enam pannakse rõhku rikkaliku kultuuripärandi teadvustamisele, tutvustamisele ja arendamisele.

KOOSTÖÖLEPINGU LEIAD SIIT

 • 8-10.02 osalesid koostööprojekti raames Pärnu Lahe Partnerluskogu piirkonna ettevõtjad Eesti turismimessil “tourest 2024”
 • 6.12 ilmus koostööprojketi raames Eesti Eksperssi eriväljaandes “Imelised Jõulud 2023” Romantilise Rannatee ettevõtajte jõulukuu tegemistest ARTIKKEL. 
 • Novembris ilmus koostööprojeketi raames Postimehe eriväljaandes “Sel aastal puhkan Eestis” eriväljaandes Romantilise Rannatee ettevõtjate talvistest tegemistets ARTIKKEL.
 • 28.-29.10.2023 toimus PLPK piirkonna ettevõtjate õppepäev Kihnus PLPK koostööprojekti „Pärand ja traditsioonid – võti piirkondade väärtustamiseks“ raames. Tutvuti uute ja vanade ettevõtmistega, Kihnu kultuuri ja maitsega ning arutati Pärnumaa ja Romantilise Rannatee tulevikku. GALERII
 • 14.05.2023 toimus koostööprojekti raames Pärnu Lahe Partnerluskogu piirkonna ettevõtjatele õppepäev-koolitusseminar “Jätkusuutlike turismitoodete loomine elava pärandi võtmes koostöös Eesti Rahvakultuuri Keksusega. Otsisime vastuseid küsimusele, milline on minu piirkonna vaimne pärand, kuidas mõtestada pärandit täna ja kuidas aitab vaimne pärand kaasa turismitoodete loomisele ning kestlikule arengule. Päevakava leiab SIIT 
 • 25.-26.03.2023 osalesid PLPK piirkonna ettevõtjad kaubamärgi Romantiline Rannatee all Tallinnas LEIVAFESTIVALIL. Tutvustati piirkonna traditsioonidele toetuvaid maitseid.
 • 6.06.2023 ilmus Postilelehe suve eri väljaandes “SEL AASTAL PUHKAN EESTIS 2023” 2 lk artikkle PLPK kaubamärgi Romantiline Rannatee piirkonna suvesündmustega, ettevõtajate tegemistega ja puhkamisvõimalustega.
 • 21.06.2023 ilmus Eesti Ekspressi vahel suve eri väljaanne MAAMELU 2023, kus tutvustati PLPK kaubamärgi Romantilise Rannatee ettevõtjaid ja puhkuse võimalusi. LINK
 • 21.06. 2023 osales PLPK VisitPärnu suve avaüritusel “Tere, Pärnu suvi” tutvustades oma kaubamärki Romantiline Rannatee ja piirkonna ettevõtteid.
 • 2.09 osalesid Pärnu Lahe Piirkonna ettevõtjad Kodukant Läänemaa poolt korraldatud “Gurmeeturul” Haapsalu raudtejaamas. Tutvustati piirkonna erilisemaid maitseid ja tooteid. 
 • 19.-21.08.2023 toimus üle Romantilise Rannatee järjekorne ühisüritus “Rannatee Romantikaöö”.
 • 23.09.2023 toimus juba teist korda edukalt “Rannatee Sügisgurmee” koos “Maal elamise päevaga”.
 • 28.-29.09.2023 toimuds PLPK ettevõtjate õppepäev Kihnus. Tutvuti Kihnu piirkonna ettevõtjatega, uute toodetega ja arutati koostöövõimalusi. Ettekandega esinesid Destination Pärnu esindajad ning tutvustasid seni tehtut turundust ja järgmise aasta plaane. PÄEVAKAVA

 

ROMANTILISE RANNATEE ÜHISTEGEVUS JA TURUNDUS

2024

PÄRNU LAHE PARTNERLUSKOGU ÜHISPROJKET “KOHANEV RANNATEE”

27. detsember 2023 sõlmisid MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu ja MTÜ Terra Maritima ühisprojekti “Kohanev Rannatee”, mille eesmärgiks on ühiselt Romantilise Rannatee konkurentsi hoidmine ja tõstmine läbi kogemuste vahetamise, kliendikogemuse arendamise, turundustegevuste, õppepäevade ja õppereiside.

Projekti kogumaksumuses 17 121.48 €

Projekti toetuse summa 15 409.34 €

Omaosalus 1 712.14 €

Projekti kestvus 2024.a.

Pprojekti leiad SIIT

Projekti eesmärgiks on ühiselt Romantilise Rannatee konkurentsi hoidmine ja tõstmine läbi kogemuste vahetamise, kliendikogemuse arendamise, turundustegevuste, õppepäevade ja õppereiside.

 • Arenadatakse kliendikogemuset ja kliendikeskset lähenemist, et külastajad saaksid inspireerivaid, nauditavaid elamusi.
 • Arendatakse Romantilise Rannatee kui brändi teadlikkust läbi külastaja kogemuse teadliku kujundamise.
 • Viiakse läbi õppereise külastaja kogemuse kujundamiseks ja väärtuspakkumiste kogemiseks muutunud ettevõtluskeskkonnas.
 • Osaletakse sündmustel ja üritustel külastaja kogemuste jaa vajaduste vahetumaks kaardistamiseks.
 • Romantilise Rannatee kui brändi asjakohasuse hoidmine, arendamine ja tõstmine läbi ühistegevuste, ühisürituste, turunduse  ja kogemuste vahetamise.

Projekti käigus on piirkonna ettevõtjatel ja kogu piirkonnal selgem arusaam Romantilise Rannatee kui brändi eristuvusest ja vaheldusrikkusest ning kogukondade kooskõlalisest arengust, mis võimaldab suurendada jätkusuutlikkust ja paindlikkust. Projekt toetab ettevõttjate ning kogukondade tasakaalustatud arngut läbi ühisürituse, õppepäevade, kogemuste vahetamise kultuuri-toidu ja loodusvaldkonnas. Tõhusama arusaama vahendamine suuremale tarbijaskonnale tõstab piirkonna ettevõtjate ja kogukondade elujõulisust ja rahulolu ning võimaldab kasutada arengustiimulina.

 

 • 25.04.2024 toimus projekti raames piirkonna ettevõtjatele õppepäev “Millist kliendikogemust ma loon”. Õppepäeva läbiviijaks oli oma ala professionaal Maire Milder, kes viis tundi kestnud töötoas mõtestas koos ettevõtjatega lahti, kuidas kujuneb külastaja kogemus, millest koosneb kliendikogemuse tervikpilt ja kuidas see kõik on seotud ettevõtte ärieduga. Maire Milderi sõnutsi oli tal koolitajana ülimalt hea meel näha, et osalejad töötasid gruppides väga hästi välja pakutud mõtetega kaasa, mille tulemusena õppepäeva käigus jõuti ühiselt tõdemuseni, et nii piirkonna põhine koostöö kui tahe panustada ühiselt külastajakogemuse loomisele on suur jõud piirkonna kui ka ettevõtete arengule.
  • Õppepäev oli unikaalne ja esmakordne ning üles ehitatud spetsiaalselt meie vajadusi silmas pidades, eesmärgiga jõuda ettevõtte kuvandi tasandilt laiema piirkondliku pildini kliendikogemuse kujundamisel.
  • Päeva lõpuks oli rõõm tõdeda, et õppepäev näitas meie eriilmelisi piirkondi kui kasutamata võimalusi, mis omakorda andis kõigile nii mõtlemisainet kui ka tegutsemisindu, et planeerida tulevasi tegevusi.
  • Tajuti, et pakutavad kogemused, mida külastajad saavad ettevõtteid külastades või erinevates Romantilise Rannatee piirkondades on olulised ettevõtetele nii jätkusuutliku arengu, kui ka konkurentsieelise seisukohalt.

 

 • 03.03.2024 külastasid Romantilise Rannatee ettevõtjad Sibulateed tutvumaks sealsete talviste turismiteenustega, külastamaks vaatamisväärsusi ja osalemaks piirkonna talvisel tähtsündmusel “Kolkja Kelk ja Talveprääznik”eesmärgiga pikendada Romantilise Rannatee turismihooaega. Osaleti piirkonna talvisel tähtsündmusel, tutvuti talvise kalapüügiga Peipsi järvel ning sellega kaasneva turismikorraldusega, külastati muuseume. Galerii leiad SIIT. 
 • 17.02.2024 viis Romantiline Rannatee koostöös OÜ Olavi Kaubandus (Toidunaut ) ja MTÜ Seikle Kalal läbi Reiu rannas Häädemeestel piirkonna ettevõtjaid ja Romantilist Rannateed tutvustava väliürituse “Mereküla Ahvenapidu”, mis keskendus talvistele tegevustele rannakülas. Kavas oli kalapüügivõistlus, jääaugu puurimise võistlus, laste programm, kalatoidud ja laat. Projekti toel kajastati üritust ajalehes ja sotsiaalmeedias. Viidi läbi lasteprogramm ja hoolitseti avaliku heaolu eest.

 

2023

PÄRNU LAHE PARTNERLUSKOGU ÜHISPROJKET “NÄHTAV RANNATEE” 

20. jaanuaril 2023 sõlmisid MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu ja MTÜ Terra Maritima ühisprojekti laiendamaks Romantilise Rannatee nähtavust kogumaksumsues 14496.47 €

Projekti kestvus 2023.a. 

Ühisprojekti lepingu leiad SIIT

Projekti eesmärgiks on laiendada Romantilise Rannatee turimisettevõtjate nähtavust turismi ja puhkesihtkohana.

 • Valmib inglise keelne koduleht.
 • Valmib inglise keelne versioon eesti keelsest ettevõtjaid tutvustavast raamatust “Mere ja metsa maisted Romantilisel Rannateel”.
 • Viiakse läbi aktiivset turundustegevust.

Projekti tulemusena muutub Romantiline Rannatee visuaalsemaks ja  mõistetavamaks laiemale sihtrühmale – tutvustatakse ja kinnistatakse Romantilise Rannatee turismiettevõtjate kuvandit ja tegevusi inglise keeles külastajatele väljaspoolt Eestit. 

 

LINC Conference 2022

Pärnu Lahe partnerluskogu osales 21-24.06 Rahvusvahelisel LINC konverenil Tšehhi Vabariigis.

Programmi KAVA

 

2021-2022

Projekt “Romantilise Rannatee välikampaania”

 • Rannatee kolmele maamärgile valgustuse paigaldamine – Virtsu alevik, Allikukivi veinimõis, Kabli seltsimaja.
 • Rannatee välikampaania – Romantilise Rannatee toidufestivali turundamine välistel pindadel. Kokku 39 erineval pinnal üle Eesti  ASUKOHAD
 • 3-e Romantilise Rannatee visuaalse identitediga maamärkide – Ranntee puu – paigaldamine  – Kabli Seltsimaja juurde, Allikukivi mõisa juurde ja Virts alevikku. Vaata pilte GALERIIST
 • Romantilise Rannateeülese festivali “Rannatee Romantikaöö turundustegevused:

               – Festivali üldvisuaali loomine    

               – Välireklaami valmistamine ja eksponeerimine     

               – Audio reklaami valmistamine ja esitamine riigile kuuluvates meediakanalites   

               – Videoklippide valmistamine ja esitamine   

               – Printmeedia reklaam   

               – Veebi reklaami tootmine ja esitamine  

              – Sotsiaalmeedia reklaam

              – Projkektijuhtimine “Rannatee Romantikaöö festivali” läbi viimiseks

 

Projekt ROMANTILISE RANNATEE NÄHTAVUSE SUURENDAMINE

Ühistegevus ja turundus (2020 – 2022)

Ühisprojekti partner MTÜ Terra Maritima

 • Üle Rannateelise festivali Rannatee Romantikaöö korraldamine ja läbiviimine on leitav SIIN 
 • Rannatee virtaaltuur valmib aastal 2022. Edukalt lõpule viidud projket on nähtav kodulehel.  LINK
 • Viiakse läbi/korraldatatakse õppereise.
  • 3.05.2023 viis Pärnu Lahe Parternluskogu läbi Romantilist Rannateed tutvustava õppereisi Eesti Turismifirmade Liidu liikmetele Leader projekti “Romantilise Rannatee nähtavuse suurendamine raames. KAVA
  • 20.05.2023 toimus Pärnu Lahe Partnerluskogu loodusturismi ettevõtjate õppereis Nedremaa puisniidule, Kurese muinaskülla ja Kastna looduskaitsealale. KAVA

 

Projekt “ROMANTILISE RANNATEE NÄHTAVUSE UUENDAMINE” 

2022 – 2023 paigaldatakse koostöös Trantspordiametiga ja piirkonna omavalitsustega Romantilise Rannatee nähtavust ja identiteeti suurendavad turismipiirkonna viidad ja infotahvlid:

2 suunaviita – Virtsu maanteele Romantilise Rannatee turismimarsruudi viit, Puhtu Laelatu teele viitav viit Vatla mõisa juures;  

1 infopunkti märk, mis suunab Puhtu-Laelatu turismikaardiga infotahvlile; 

11 turismikaardiga infotahvlit maakondadesse, mis valmivad oktoobri lõpuks 2022 aastal.

Tutvustus on leitav SIIN

 

KOOSTÖÖPROJEKT PIIRKONNA ÜHISTURUNDUS 2020-2022

 • 28.09.2022 sai valmis kolmas Romantilise Rannatee maitsete ja retseptide raamat, mis seekord keskendus iseloomulikematele maitsetele ja ettevõtjatele, kes toodavad või kelle juures saab külastaja nautida piirkonna kõige iseloomulikemaid maitseid GALERII
 • 8.09.2022 ilnus Postimehe Maa Elu paberväljaande erilehes Toidutootjate vahelehel 2 leheküljelineni artikkel Romantilise Rannatee maitsetest, toidfestivalist koos kavaga. 
 • Romantilise Rannatee ettevõtjad käisid septembri alguses Eesti Toidukuu raames Delfi Oma Maitse podcastis rääkimas meie piirkonna toidust, maitsetest ja toidfestivalist KUULA 
 • 15.08. 2022 Ilmus Romantilise Rannatee Romantikaöö festivali tutustav artikel ja kava  veebikeskkonnas ARTIKKEL
 • Romantilise Rannatee koduleht läks uuendamisele.
 • Ilmunud sisuturundusartiklid tutvustamaks Romantilise Rannatee suve.
 • 20. 06 Maalehe Suve Eri ARTIKKEL .
 • 15.06 Postimees Grupp “Avasta Pärnumaad 2022” ARTIKKEL
 • Valmisid Romantilise Rannatee uued paberkaardid eesti ja inglise keels 
 • Õppepäev “ROMANTILISE RANNATEE TOIDUTOORAINE JA METSIKUD MAITSED SUURKÖÖGIS II OSA”  Romantilise Rannatee piirkonna turismiettevõtjate õppepäev Kosmonautika Puhkekeskuses PLPK projekti „Piirkonna ühisturundus“ raames 24.05.2022 kell 9.45 – 18.00  KAVA
 • Õppepäev “ROMANTILISE RANNATEE TOIDUTOORAINE JA METSIKUD MAITSED SUURKÖÖGIS I OSA”. Romantilise Rannatee piirkonna turismiettevõtjate õppepäev Restoranis Groot PLPK projekti „Piirkonna ühisturundus“ raames 20.02.2022 kell 11.30 – 18.00  KAVA

 

„ARUKATE KÜLADE ARENGUPROGRAMM“

Tegevused:

Eassalu-Neitsi külaseltsi strateegia koostamise  koosolek töötuba                 13.veebruar  2022, Kihlepa Külamajas  kell 13:00 -16:00

Koosolek Leader koostööprojekti „Arukate külade arenguprogramm“ raames 15. jaanuar  2022, Kihlepa Külamajas. Eassalu-Neitsi külaseltsi koosolek mentoriga ja töötuba. KAVA

9.03-2021 – 13.09.21. – siseriiklikud teemapäevad ja õppereisid

Postimehe artikkel “Asulad ostivad Euroopa Komisjoni toel arukat arenguteed” 30.11.2021

 

ROMANTILISE RANNATEE ÜHISTURUNDUS 2020-2022

PIIRKONNA ÜHISTURUNDUS 2020-2022

Koostööprojekti KOOSTÖÖLEPE

Tegevused:

Tegevus 1. Messidel ja sündmustel osalemine, koolitused/õppereisid

Õppereis LAG Kefalonia ja Ithaka 24.09 – 01.10. 2021 – tutvumine kohaliku toiduga. GALERII

 

Tegevus 2- Piirkondlik ühisturundus (sh e-turundus, veebiarendus, visuaali loomine)

Romantilise Rannatee turundusklipid

Romantilise Rannatee Flicker pildipank

Instagrami koolitus 24.nov 2020

Instragrami koolitus 27.okt 2020

Nutifoto koolitus 20.okt 2020

Infoseminar ja õppereis Romantilise Rannatee lõunakaldal, 23.sept 2020

Õppereis Pärnu linna hotellidele Romantilise Rannatee taludesse, 27.mai 2020

 

OFF-GRID: RENEWABLE ENERGY DIY FOR RURAL DEVELOPMENT (OFF-GRID DIY) 

Tegevused 

Koostööprojekti raames toimunud sündmused ja tulemused platvormil: www.off-grid.rocks

Rakettahju ehitamine Kihlepas nov-dets 2020

30.10-31.10.2020 seminar  Kihlepas “Võrgust vaba energiatootmine DIY: taastoodetava energia kasutamine maamajanduse arendamiseks.” 

07.-11.10.2019 Soomes Säkyläs toimus projektipartnerite kohtumine ja tutvumine kohalike energialahenduste, eluolu ja kultuuriga

27-30. 05. 2019 Gotland , Rootsi. Projekti koosolek

27.03.2019 Osalemine Biosfääripäeval Hiiumaal

29-31. 10. 2018 Smiltene, Läti. Projekti koosolek

29.05 2018 taastuvenergia koostööprojekti tutvustamine Jänedal, maainfo seminaril 

 

ROMANTILISE RANNATEE EKSPONEERIMINE MESSIDEL JA SÜNDMUSTEL 2017-2020

Ühisprojekti partner MTÜ Kabli Festival

Ühisprojekti avaldus

Projekt on pikendatud kuni september 2021

Tegevused:

Romantilise Rannatee ühepäevakohvik Pärnumaa kohvikute päeval Meremaa sadamas 19.sept 2020 

Romantilist Rannateed tutvustav huvireis lõunapoolsetesse küladesse 2.august 2020

Romantilise Rannateed tutvustav huvireis taludesse ja aedadesse 26.juuli 2020

Romantiline Rannatee Touresti messil Tallinnas 7.-9. veebruar 2020

Romantiline Rannatee Adventur messil Vilniuses 24.-26.jaanuar 2020 

Romantilise Rannatee pitsakohvik Kihlepa külamajas Pärnumaa ühepäevakohvikute päeval 05.oktoober 2019

Romantilise Rannatee piknik-õhtusöök Kabli Päikeseloojangu festivalil 10.juulil 2019

Romantiline Rannatee Laulupeol Tallinnas (Rannatee toidutootjate toidumüügi letiga) 4.-7.juuli 2019

Romantiline Rannatee Touresti messil, 8.-9.veebruar 2019

Romantiline Rannatee Balttouri messil 1.-3.veebruar 2019

Romantilise Rannatee osalemine Pärnu kohvikute nädalal, Romantilise Rannatee romantikapuhvet Pärnu külastuskeskuses, 6.oktoobril 2018

Romantilise Rannatee ja RR maitsete esitlemine Kabli Päikeseloojangu festivalil 21.juulil 2018

Romantilise Rannatee osalemine Maamessil Tartus 19.-21.aprill 2018

Romantilise Rannatee messide infoseminar, 2.aprill 2018

Romantilise Rannatee osalemine Touresti messil 9.-11.veebruar 2018

Romantilise Rannatee turunduskoosolek 22.nov 2017

Romantilise Rannatee ja RR maitsete esitlemine Kabli Päikeseloojangu festivalil 1.august 2017

 

LÕPETATUD PROJEKTID

Koostööprojekt “Ühisturundus- ja tootearendusprojekt” 2017-2019 a, PLPK kogumaksmumus 38 804 eur 

Koostöökokkulepe

Tegevused:

Reisi planeerimise rakendus muhemaa.com

Romantilise Rannatee tulevikuseminar 29.oktoober 2019

Romantilise Rannatee koostöövõrgustiku liikmete õppereis Romantilisel Rannateel 24.september 2019

Kultuuri- ja looduspärandi trükised

Reisikorraldajatele tutvustusreis Pärnu- ja Mulgimaale 23.-24. aprillil 2019

Maitsete raja trükis “Kohalikud maitsed Pärnumaalt Mulgimaale”

Tootearenduskoolitused dets 2017-jaan 2018

Õppereis 25.-26. oktoober 2017 Rujiena ja Gauja piirkonda

Elektroonilise rakenduse tutvustused ettevõtjatele

Õppereisid: 16.-17.mai Rohelise Jõemaa ja Mulgimaa piirkonda, 24.mai 2017 RR piirkonda

Koostööprojekt «Kohalik toit kättesaadavaks» 2016-2018  PLPK kogumaksumus 30 000 eur (kinnitatud PLPK üldkoosolekul 15.06.16)

Koostööleping “Kohalik toit kättesaadavaks”

Koostöölepingu lisa 1

Tegevused:

Õppereis Lõuna-Itaalia toidupiirkonda 19.-25.september 2018

Trükis “Romantililise Rannatee retseptiraamat” 2018

RR silt Touresti Toiduteel

Seminar “Meisterkoka töötuba Soome-Ugri Liivimaa pirukas ja jõulumenüü” 11.jaanuar 2018

Romantilise Rannatee maitsete degusteerimine 13.dets 2018 PLPK meeskonnakoolitusel

RR retseptiraamatu pildistamised 15. ja 20. sept 2017

 Saarde Seenefestivalil seeneroogade degusteerimine ning võimalike retseptide retseptiraamatusse valmine ja pildistamine. Romantilise rannatee teiste piirkondade retseptiraamatu roogade esitlus. 16.sept 2017

RR retseptiraamatu pildistamised 4. ja 17. juuli 2017

õppereis Läänemaale ja Hiiumaale 21-22 juuni 2017

Koolikokkade koolitus 23.märts 2017

Culinary Heritage toidumärgise infopäevad veebruar 2017

Seminar “Toitumise erivajadused” 25.november 2016

Kohaliku toidu õppereis ja koolitus 8-9.11.2016 programm

Rahvusvaheline arenguprojekt “The introduction and implementation of community-led local development (CLLD) principles in Moldova”

Partnerid: Tartumaa Arendusselts, Eesti Välisministeerium, Institute for Development and Social Initiatives (IDIS) Viitorul (Moldova)

Projekti sisu:

Kogukonna juhitud kohaliku arengu (CLLD) printsiipide teoreetilised ja praktilised rakendamisvõimalused Moldovas. Tartumaa Arendusselts (TAS) on oma strateegias edukalt integreerinud CLLD-printsiipe (olles ühtlasi Eesti kõige eesrindlikum CLLD rakendaja) ning seadnud eesmärgiks ka koostöö kolmandate riikidega. Olgugi, et EL LEADER-meede käesoleval ajal Moldovas ei rakendu, on CLLD universaalne lähenemine, mille kaudu on võimalik Moldova maaelu arengusse panustada. Pärnu Lahe Partnerluskogu (PLPK) vastavalt oma strateegiale viib ellu regionaalse ja piiriülese koostöö meedet eesmärgiga arendada ühistegevust ja õppida vastastikku üksteise kogemustest.

Tegevused:

16-19.01.2019 Moldova Leader pilootpiirkondade Stefan Voda ja Ungheni külastmaine. PLPK esindab M.Merimaa

17.-18.05.2018 projekti kokkuvõtval seminaril koostöös CLLD seminariga MEM ministeeriumis osales arengukoostöö projekti edasisel kohtumisel PLPK tegevjuht Mercedes Merimaa. Külastati Leader objekte Harjumaal, kohtuti Eesti keskkonnaministri Siim Kiisleriga, Eesti Idapartnerluse Keskuse töötajatega (EIPK) Eesti Välisministeeriumis. M.Merimaa osales järgneval projektiarutelul, valminud Moldova kahe regiooni pilootstrateegiate arutelul, kus otsustati jätkata edasist koostööd Moldova arenduskeskus IDIS-ega Moldovast. Arutati järgnevat koostööd, milleks PLPK juhatus on andnud nõusoleku 02.03 – 06.03.2018.a. toimunud e-koosolekul väljendades oma huvi osaleda PLPK Välisministeeriumi arengukoostöö taotlusvooru projektis „Moldova maapiirkondade arendamine kasutades LEADER/CLLD-lähenemist” ja selle tegevustes, katma rahalise omaosaluse 2000 eurot ja nõustub taotluse esitamisega Eesti Välisministeeriumi arengukoostöö projekti 2018 taotlusvooru. 

30.oktoober, 2 november 2017  – Moldova visiidi osales tegevjuht M.Merimaa.

Koostööprojekt “Mulgi Märgi tunnustussüsteemi ja tegevusgruppide koostöö arendamine” 2016-2019, PLPK kogumaksumus 45 000 eur (kinnitatud PLPK üldkoosolekul 15.06.16)

Koostöökokkulepe

Tegevused:

LINC õppereis Ungarisse 2016

LINC õppereis Luxemburg 2017

Koostööprojekt „Rahvusvahelise konverentsi LINC 2019 korraldamine Eestis”

Koostöökokkulepe

8.01.18 Koostööpartnerite töökoosolek PLPK büroos (eelarve, programmi ja õppereiside teemade kokkuleppimine Rural Tourism, projektid KTG-del üldkoosolekutele)

22.01.18 Koostööpartnerite töökoosolek PLPK büroos ja kohtumine Krista Kõivuga LINC 2019 õppereiside teemadel Viljandis

21.05.18 Rahvusvahelise konverentsi LINC 2019 korraldamine Eestis koostööpartnerite töökoosolek ja pildistamine Ingatsi matkarajal, Pärnumaal

14.03.18 Koostööpartnerite töökoosolek Klaara Mannis (spordipäeva korraldamine ja õppereiside õhtu)

12-14.06.18 Osalemine LINC 2018 Soomes

2.11.18 Kohtumine Pärnu linnapea Romek Kosenkraniuse juures

16.11.18 Koostööpartnerite töökoosolek Pärnu Akadeemia 2 II korruse saalis (eelarved, pressiteade, Pärnu linna SAPA Hando, õppereiside temaatika Orgkomitee autojuht)

27-30.11.2018 Viinis, Austrias, LINC korraldavate riikide töökoosolek.

22.01.2019 Koostööpartnerite töökoosolek PLPK büroos (video info, juubelitrükis, õppereisid, spordipäev, teemad, lühiülevaated, pildid juubelitrükisesse)

Fotod (Erik Lööper)

Koostööprojekt “Pärnumaa maitsete aasta 2018”

Koostöökokkulepe

Tegevused:

Romantilise Rannatee õppereis 24.septembril 2019 

Romantilise Rannatee piknik-õhtusöök Kabli Päikeseloojangu festivalil 10.juulil 2019

Maitsete aasta tänuõhtu, 30.aprill 2019,

Pärnumaa maitsed Pärnu Päeval 6. aprill 2019

Õppereis Hiiumaale 03. – 04. aprill 2019 

Toiduhügieeni infopäev 1.märts 2019

Infoseminar “Pärnumaa Maitsed kättesaadavaks poelettidel” 1.märts 2019

Pärnumaa maitsed Tourest 2019 messil, 8.-10.veebruar 2019

Õppereis Pärnumaa toidutootjate juurde, 29.oktoober 2018

Õppereis Pärnumaa toidutootjate juurde, 29.oktoober 2018Õppereis Pärnumaa toidutootjate juurde, 1.oktoober 2018Pärnumaa maitsete päev ERMis, 18.september 2018Õppereis Peipsimaa maitsete piirkonnas, 10.-11.september 2018Pärnumaa Lõikuspidu Maria talus, 8. september 2018

Pärnumaa toidumeene konkurss, september 2018

Pärnumaa maitsete laat Martensi väljakul Pärnus koostöös OTT-võrgustikuga, 23.august 2018

Õhtusöök Talust taldrikuni Kapteni talus, 23.august 2018

Talust Taldrikuni õhtusöök kell 19.00 Kapteni talus, Lindi külas.

Pärnumaa maitsed Viljandi folgil,

Umbrohu ja metsikute taimede töötuba Kihlepa külamajas 6.juuni 2018

Lamba töötuba tootjatele ja toitlustusettevõtetele Karjamõisas 16.mai 2018

Maitsete aasta avaõhtusöök Eagle restoranis 4.mai 2018

KÕIK KOOSTÖÖ- JA ÜHISPROJEKTID PLPK piirkonnas LEIATE SIIT