PLPK liikmed

Liikmeskonda kuuluvad haldusreformile eelnenud piirkonna kuue valla (Pärnu linna endise piirkonna Tõstamaa ja Audru vald, Kihnu vald, Häädemeeste vald, Lääneranna valla endise piirkonna Varbla ja Koonaga, Tori valla endine Sauga piirkond, Saarde vald ) kõigi kolme sektori esindajad, keda on sajakonna ringis. Meid kõiki ühendab soov ja tahe hoida ning arendada piirkonna elukeskkonda.

29.02.2024 seisuga kuulub Pärnu Lahe Partnerluskogu liikmeskonda 92 liiget: 6 kohalikku omavalitsust, 52 ettevõtjat ja 35 mittetulundussektori organisatsiooni.

Liikmete nimikiri EMTAK koodiga leiad SIIT 

 

Pärnu Lahe Partnerluskogu  on avatud uute liikmete vastuvõtuks. Liikmeskond on avalik.

Liikmeks vastuvõtmist võib taotleda tegevuspiirkonnas tegutsev juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja, kes vastab liikmele esitatavatele nõuetele, soovib arendada Pärnu Lahe Partnerluskogu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust. Liige kohustub täitma põhikirja ning üldkoosoleku ja juhatuse otsuseid.

 

Liikmeteks võivad olla:

  • avaliku sektori esindajatest kohalikud omavalitsused
  • mittetulundussektori esindajatest mittetulundusühingud ja sihtasutused
  • ettevõtlussektori esindajatest äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad

 

Pärnu Lahe Partnerluskogu liikmemaks:

  • avaliku sektori esindajatest kohalikud omavalitsused aasta liikmemaks 0,64 eurot elaniku kohta
  • mittetulundussektori esindajatest mittetulundusühingud ja sihtasutused liikmemaks aastas 6,39 eurot
  • ettevõtlussektori esindajatest äriühingud ja füüsilisest isikust ettevõtjad liikmemaks aastas 12,78 eurot

Liikmeks asutumiseks tuleb esitada vabas vormis  avaldus  ja esitada see e-posti aadressil info@plp.ee