LEADER PROJEKTID

Leader on Euroopa Liidu ühenduse algatusprogramm. Programmi eesmärk on edendada kohalikku elu maapiirkonnas läbi kohaliku tasandi koostöö, aidates luua kohalikel partnerlustel põhinevaid maaelu arengustrateegiaid.

Programmi nimi tuleneb lühendist, mis tähistab prantsuskeelset lauset Liaison entre actions de développement de l’economie rurale. Tõlkes tähendab see “Seosed maamajandust arendavate tegevuste vahel”.

Programmi aluseks on kohalik lähenemine, mis võimaldab paremini ära kasutada maapiirkonna sisemisi arenguvõimalusi. See omakorda aitab tõsta põllumajanduse ja metsanduse konkurentsivõimet, parandada keskkonna ja paikkonna ning eriti maapiirkonna elukvaliteeti ning mitmekesistada majandustegevust. Lisaks on kohalikul algatusel oluline roll inimeste sidumisel uute ideedega, innovatsiooni ja ettevõtlikkuse julgustamisel ning kohalike teenuste arendamisel.

Leader on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014–2020 meede, mille eesmärk on edendada kohalikku algatust.

Teavet Leader-meetmest jagab Põllumajandusuuringute Keskuse alla kuuluv Eesti maaeluvõrgustik. Leader-telje toetuste kohta saab infot Põllumajanduse Registrite ja Infosüsteemide Ametist (PRIA), kohalikest tegevusgruppidest ja maakondlikest põllumajanduslikest nõuande- ja teabelevikeskustest.