Erasmus+ projekt „Youth participation in decision making”

Eelmisel aastal osales Pärnu Lahe Partenerluskogu läbi Erasmus+ KA2 rahvusvahelise noorte projekti „Youth participation in decision making” – noorte erinevatest osalusvõimalustest maapiirkondades , olles üks Eesti partner. 

2022. aastal toimusid peamised tegevused, kohtumised Erasmus+ KA2 projekti „Youth participation in decision making” raames. Esialgu olid need plaanitud küll märksa varasemaks, kuid COVID-19 tingitud paus mõjutas sedagi. Osales kolm riiki – Eesti, Tšehhi ja Gruusia – kahest esimesest riigist kaks ning Gruusiast üks orgasnisatsioon. Teine Eesti partner oli Tartumaa Arendusselts.

„Youth participation in decision making” läbiv teema oli noorte maal, keskustest eemal hoidmine ja nende tagasi toomine. Selleni jõudmiseks püüti leida rohkem viise, kuidas noored saaksid olla oma kohalikku ellu rohkem kaasatud ja ka neid puudutavates otsustes kaasa rääkida. Lõplik soov oli jõuda noortevolikogude või taoliste ühenduste loomiseni, millega kohalikud omavalitsused arvestaksid ning mis võimaldaksid noortel korraldada ja teha neid asju, millest puudust tuntakse või mida soovitakse muuta. Nii osalesid kohtumisel iga piirkonna noored – iga organisatsiooni kohta koos saatjatega kümme liiget. Pärnu Lahe Partnerluskogu poolt käisid kohtumistel noorel Lääneranna vallast ning Tõstamaa piirkonnast.

Esimene projektikohtumine toimus 2022. aasta mai lõpus Tšehhi Vabariigis Loučná nad Desnous. Selle eesmärk oli saada üksteisega tuttavaks, sõnastada, kaardistada probleemid noorte jaoks nende kodukohas ja üleüldisemalt. Selleks kasutati võimalikult palju mitte-formaalset õpet, kus õpitakse ise aktiivselt kaasa lüües, peaaegu mänguliselt. Muidugi tutvuti ka piirkonna ja selle vaatamisväärsustega – käidi paberivalmistamise manufaktuuris, klaasitehase muuseumis (sellest tehasest tuli kunagi kuulus Tšehhi kristall ja ilmselt veel paljudes kodudes olevad mummulised lambikuplid). Vastu üks suuremaid elamusi oli Bludowi lossi külastamine, kus osalejaid võõrustas perekond, kes on seal elanud sajandeid ning omab tänaseni aadlitiitlit. Tutvuti lossiga ja selle ajalooga, maitsti head õhtusööki. Ka erinevate käimiste läbiv teema oli siiski see, kuidas on võimalik ka väljaspool suuri keskusi, suuri linnu võimalik olla edukas ning ajada ülemaailmset äri, teha karjääri.

Projekti teemaga seotud töötubadest koorusid erinevatest riikidest hoolimata välja samad probleemid, mida noored tundsid. Ühistranspordi puudulikkus või pole seda üldse, selle kvaliteet. Liiga vähe vaba aja tegevusi, mitte nii palju võimalusi hariduseks.

Teist korda võõrustas osalisi 2022. aasta septembri alguses Gruusia. Saadi kokku Kazbegis, Gruusia põhjaosas, üsna Venemaa piiri lähedal. Kui Tšehhis kaardistati probleemid, siis seekord oli keskmes kaasav eelarve – mis see on ja kuidas seda kasutada noorte projektide korraldamiseks. Töötubades tuletati meelde esimesel kohtumisel kaardistatud probleemid ning püüti leida viise, kuidas kasutada kaasavat eelarved ning osalukogusid neile lahenduste leidmiseks. 

Kuid muidugi kogeti ka Gruusia mägesid ning imelist loodust. Käidi mägedes matkamas, saadi hirmu tunda mägiteel bussiga sõites, kuid enne kojulendu oli võimalik ka tutvuda Tbilisi linna ja selle pakutavaga. Kõigele lisaks rõõm taaskohtumisest.

Viimane projektikohtumine toimus sama aasta oktoobris Eestis, Lääneranna vallas, Lihulas. Seal on väga aktiivne noortevolikogu juba olemas ning mitmed selle liikmed osalesid ka varasemates kohtumistes. Lihulas oli keskseks teemaks organisatsiooni strateegia, tegevuskava koostamine. Tuletati meelde kuidas sihte seada, ning tehti läbi sammud tegevuskava koostamiseks. Arutleti ka selle üle, miks strateegiat vaja on ning kuidas see aitab eesmärke saavutada.

Lisaks töötubades osalemisele külastati kohalikke asutusi – näiteks väikemajade tehast Green Cube, mis jälle on hea näide sellest, kuidas ka keskustest eemal on võimalik olla vägagi edukas. Külastati kohalikku kooli ja ka vallamaja, kus Lääneranna noortevolikogu esindajad rääkisid oma tegevusest ning koostööst kohaliku omavalitsusega. Koos tehti ka veidi pikem retk Pärnusse, enne mida külastati Tõstamaa mõisakooli, mille kaks noort osalesid ka projekti kohtumistel ja tutvustasid koolimaja ja selle ajalugu. Pärnus oli soovijail võimalik jalutada ajaloolise Pärnu radadel või lihtsalt külastada poode, nautida linna.

Lääneranna noortevolikogu avaldatud artikli leiad SIIT