Toetused

Meede 1A – COVID 19 

Taotluste vastuvõtt toimub 07.03.2022 kella 8.00-st kuni 11.03.2022 kella 16.00-ni.

TAASTERAHASTU VAHENDITE TOEL ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE JA MITMEKESISTAMINE
  • vähemalt kuus kuud tegutsenud AS, OÜ, FIE
  • maksimaalne toetuse suurus kuni 60%
 
Meede 1

Taotluste vastuvõtt toimub 11.04.2022 kella 8.00-st kuni 18.04.2022 kella 16.00-ni.

ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE JA MITMEKESISTAMINE
  • vähemalt kuus kuud tegutsenud AS, OÜ, FIE ja SA
  • maksimaalne toetuse suurus kuni 60% 

 

Meede 2

Taotluste vastuvõtt toimub 21.03.2022 kella 8.00-st kuni 25.03.2022 kella 16.00-ni.

AKTIIVNE KOGUKOND
  • KOV, kohalik tegevusrühm, vähemalt kuus kuud tegutsenud MTÜ või SA
  • maksimaalne toetuse suurus kuni 90%, taristuinvesteeringu va uue põlvkonna elektroonilise side juurdepääsuvõrgu tegemiseks 60%

 

Meede 3

Taotluste vastuvõtt toimub 07.04.2022 kella 8.00-st kuni 18.04.2022 kella 16.00-ni.

ROMANTILISE RANNATEE ÜHISTEGEVUS JA TURUNDUS
  •  KOV, kohalik tegevusrühm, vähemalt kuus kuud tegutsenud MTÜ, SA, AS, OÜ ja FIE
  • maksimaalne toetuse suurus kuni 90%, ettevõtlusega seotud tegevusele kuni 60%