Toetused

 • taotlejaks saab olla vähemalt kuus kuud tegutsev AS, OÜ, FIE ja SA
 • toetus on mõeldud mikroettevõtjatele (alla 10 töötajaga)
 • toetuse suurus 2 000 – 60 000 € 
 • toetuse määr kuni 60%
Taotluste vastuvõtt toimub 07.-11.10.2024 kell 8.00-16.00
 

MEEDE 2 – Aktiivne kogukond

 • taotlejaks saab olla KOV, kohalik tegevusrühm, vähemalt kuus kuud tegutsev MTÜ või SA
 • toetuse suurus 1 000 – 40 000 € 
 • toetuse määr kuni 90%, ettevõtluse arendamiseks suunatud tegevustele 60%
Taotluste vastuvõtt toimub 01.-05.04.2024 kell 8.00-16.00
Sügisene taotlusvoor  04.-08.11.2024 kell 8.00-16.00
 

MEEDE 3 – Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus

 • taotlejaks saab olla KOV, kohalik tegevusrühm, vähemalt kuus kuud tegutsenud MTÜ, SA, AS, OÜ ja FIE
 • toetuse suurus 1 000 – 10 000 € investeeringu puhul, mitteinvesteering puhul kuni 15 000 €
 • maksimaalne toetuse suurus kuni 90%, ettevõtjale kuni 60%

Taotluste vastuvõtt toimub 01.-05.04.2024 kell 8.00-16.00

Sügisene taotlusvoor toimub 04.-08.11.2024

 

MEEDE 4 – Regionaalse ja piiriülese koostöö edendamine

 • taotlejaks saab olla ainult kohalik tegevusrühm

Taotlusvoor on jooksvalt avatud

 

MEEDE 5 – Sotsiaalvaldkonna arendamine

 • taotlejaks saab olla KOV, kohalik tegevusrühm, MTÜ, SA, AS, OÜ ja FIE

Taotluste vastuvõtt novembris, täpne aeg täpsustamisel