PLPK STRATEEGIAD

PLPK STRATEEGIA 2023-2035

PLPK starteegia 2023-2035, kinnitatud 10.10.2023 üldkoosoleku otsusega nr 2. leiad SIIT

PLPK STRATEEGIA 2023-2035 lisad:

Lisa 1. Pärnu Lahe Partnerluskogu strateegia 2014-2025 SIIT
Lisa 2. Piirkondlikel aruteludel kogutud ettepanekud SIIT
Lisa 3. Läbiviidud küsitluse näidis SIIT
Lisa 4. Läbiviidud küsitluse vastused SIIT
Lisa 5. Romantilise Rannatee turundusstrateegia SIIT
Lisa 6. Pärnumaa Arengustrateegia 2035+ (20.09.22) SIIT
Lisa 7. PLP kantide üldiseloomustus ja rahvastiku muutused SIIT

 

Kohaliku arengu strateegia 2023–2035 ettevalmistamine

Teavitame, et MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu kavandab esitada vastavalt Maaeluministri 02.02.2022 määrusele nr 7 LEADER kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetuse taotluse ja hakata uut Pärnu Lahe Partnerluskogu strateegiat ette valmistama. Strateegia ettevalmistamise perioodil ootame kõiki Pärnu Lahe Partnerluskogu tegevuspiirkonna ettevõtjaid, seltse, organisatsioone ja kohalikke omavalitsusi uute arengusuundade, toetusmeetmete ja oodatavate tulemuste teemal kaasa rääkima. Strateegia esimene kavand esitatakse PRIA-le hiljemalt 31.10.2022. Lõplik strateegia valmimise st tegevusrühma üldkoosoleku poolt vastu võetud strateegia esitamise tähtaeg on hiljemalt 31.03.2023.

PLPK Strateegia 2024-2037 koostamise protsess

Starteegia koostamise kava 21.12.2021

PLPLK alustas starteegia ettevalmistamisega 

PLPK JUH laiendatud koosolek 31.03.2022 – uue starteegia arengud

UUE STARTEEGIA TEGEVUSKAVA KINNITAMINE  –  PLPK JUH koosoleku 01.05.2022 protokoll nr 4

Pärnu Lahe Partnerluskogu kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise  AVAÜRITUS 31.05.2022

PLPK JUH koosolek 04.10.2022 – PLPK uue starteegia 2023-2037 tegevuskava täitmise ülevaade – protokoll nr 8

PLPK tegevuspiirkonna starteegia 2023 – 2035  10.05.2023  

 

Muud kehtivad strateegiad

MTÜ Pärnu Lahe Partenrluskogu piirkonna strateegia 2014 – 2025

 

Varasemad strateegiad

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu piirkonna Strateegia 2023-2035

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu piirkonna strateegia 2014 – 2020

PLPK Romantilise Rannatee turundusstrateegia 2014 – 2020