PLPK STRATEEGIAD

Kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamine

Teavitame, et MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu kavandab esitada vastavalt Maaeluministri 02.02.2022 määrusele nr 7 LEADER kohaliku arengu strateegia 2023–2027 ettevalmistamise toetuse taotluse ja hakata uut Pärnu Lahe Partnerluskogu strateegiat ette valmistama. Strateegia ettevalmistamise perioodil ootame kõiki Pärnu Lahe Partnerluskogu tegevuspiirkonna ettevõtjaid, seltse, organisatsioone ja kohalikke omavalitsusi uute arengusuundade, toetusmeetmete ja oodatavate tulemuste teemal kaasa rääkima. Strateegia esimene kavand esitatakse PRIA-le hiljemalt 31.10.2022. Lõplik strateegia valmimise st tegevusrühma üldkoosoleku poolt vastu võetud strateegia esitamise tähtaeg on hiljemalt 31.03.2023.

 

Kehtivad strateegiad

MTÜ Pärnu Lahe Partenrluskogu piirkonna strateegia 2014 – 2025

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu Romantilise Rannatee turundusstrateegia 2014-2025

 

Varasemad strateegiad

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu piirkonna strateegia 2014 – 2020

PLPK Romantilise Rannatee turundusstrateegia 2014 – 2020