PLPK üldkoosolekute protokollid

PLPK üldkoosoleku protokoll nr. 1 16.04.2024
 
 
PLPK üldkoosoleku protokoll nr 3 15.12.2021
PLPK üldkoosoleku korrigeeritud protokoll nr3  15.12.2021