PLPK Juhatuse koosolek 26.jaanuar kell 15.00

PLPK Juhatuse koosolek toimub 26. jaanuaril kell 15.00 Audru kontoris 

 

Päevakord

  1. Projektitoetuse taotluste nõustamise ja hindamise kord. Lisa 1.
  2. PLPK 2022 rakenduskava sh meetmelehed muutmine. Lisa 2.
  3. PLPK-le audiitorteenuse (rahandusinformatsiooni) osutaja kinnitamine. Lisa3.
  4. PLPK põhikirja muutmine
  5. LINC-il osalemise kinnitamine
  6. Liikme vastuvõtmine
  7. Jooksvad küsimused.

Lugupidamisega
PLPK Juhatuse esimees Ingvar Saare

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *