Strateegia uuendamine

Head MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu liikmed,

Maaeluministeerium on eraldanud täiendavaid vahendeid perioodiks 2021-2022, mille raames taotletud tegevuse elluviimise aeg on kolm aastat, st kuni 2025. Lisaks on eraldatud täiendavalt vahendeid COVID-19 pandeemiast taastumise hõlbustamiseks (taasterahastu). Selleks, et vahendid piirkonna ettevõtetele ja kolmanda sektori ühingutele suunata, on vajalik uuendada MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu tegevuspiirkonna strateegiat (edaspidi strateegia).

Käesolevaga saadame strateegia töödokumendi avalikule konsultatsioonile. Strateegias ei ole tehtud olulisi muudatusi, vaid piirdutud on asjakohaste parandustega ning mõningase ajakohastamisega. Seda põhjusel, et sügisel alustame nii ehk naa uue perioodi strateegia koostamisega. Strateegia failis on näha kõik sisse viidud muudatused, ärajätmised ja täiendused. Täiendavalt on lisatud strateegiasse meede 1A ehk COVID – 19 taasterahastu meede. Strateegia on kavas kinnitada 24.08.2021 toimuval üldkoosolekul. Märkige see kuupäev varakult kalendrisse.

Infoks:

  1. Taasterahastu maht on ca 225 000 eurot ja voor avaneb oktoobri algul. Praeguse kava järgi on kavas avada üks taotlusvoor ning suunata sinna kogu eraldatud vahendite maht.
  2. Täiendavaid vahendeid teiste meetmete rahastamiseks on eraldatud mahus ca 1.08 miljonit eurot. Täiendavatest vahenditest on kavas 70% suunata ettevõtlusele (meede 1), 20% külameetmesse (meede 2), 7% RR meetmesse (meede 3) ning 3% regionaalse ja piiriülese koostöö arendamisse (meede 4).
  3. Täiendavate meetmete rahastuse I voor (70% kogusummast) kuulutatakse eeldatavalt välja käesoleva aasta novembri algul ja II voor 2022. aasta veebruari lõpus (30%+jäägid I voorust).

Meetmete kavandatud tingimuste ja toetuse määrade kohta leiate info strateegia failist. Loodan, et saame voorud kavandatud aegadel välja kuulutada ning Teil on piisavalt aega meetmete avamiseks valmistuma hakata.

Leidke aega strateegiaga tutvuda ja vajadusel asjakohaseid ettepanekuid teha.

NB! Ootame Teie ettepanekuid, arvamusi ja kommentaare 2. augustini 2021 e-mailile plpparnu@gmail.com 

Kohtumiseni üldkoosolekul!

Ingvar Saare

PLPK juhatuse esimees

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *