PLPK juhatuse koosolek 05.08.2021

Lugupeetud PLPK juhatuse liikmed
PLPK juhatuse koosolek toimub 05.08.2021 algusega kell 10:00 asukohaga PLPK büroos, Lihula mnt. 10, Audru osavallas

Päevakord:

1. Muudetud PLPK strateegia 2014-2025 kinnitamine üldkoosolekule esitamiseks. 2. PLPK üldkoosoleku aja ja päevakorra kinnitamine.
3. RR turundusstrateegia pikendamine.
4. PLPK liikmeks astumine.

5. Jooksvad küsimused

Juhatuse materjalid on kättesaadavad Google Drives

Palun teavitage, kes osaleb veebis, kes Audrus.

Lugupidamisega
PLPK juhatuse esimees Ingvar Saare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *