PLPK üldkoosolek 13. juuni 2022

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu (PLPK) üldkoosolek toimub 13.06.2022 Audru Kooli aulas
ja veebikeskkonnas Lihula mnt.10, Audru alevikus, Pärnu linnas.

Registreerine on SIIN 

ZOOM link on SIIN

Algusega kell 18:00
Kohvipaus: 18:30 – 18:45
PLPK üldkoosoleku päevakord:
1. PLPK põhikirja muutmine. Lisa 1.1, Lisa 1.2, Lisa 1.3.
2. PLPK revisjonikomisjoni aruanne.
2. PLPK 2021 majandusaasta aruande kinnitamine Lisa 2.
3. PLPK 2021 seirearuande kinnitamine Lisa 3.

Volikiri 

Selgitus põhikirja muutmisele

Kehtiv põhikiri

Põhikiri peale muutmist

PLPK majandusaasta aruanne

PLPK seirearuanne 2021

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *