Malta Majjistral visiit PLPK piirkonda

1.-8. oktoober 2023 viibisid Eestis Malta Majjistral Leader tegevusrühma esindajad, et arutada koos Pärnu Lahe Partnerluskogu ja Liivi Lahe Kalanduskoguga ühiseid arengusuundasid, probleeme ja tegevusi ning võimalikke koostöövõimalusi.

Toimus kohtumine Liivi Lahe Kalanduskoguga ja saadi ülevaade rannakalanduse arengutest.

 • Kohtuti Pärnumaa kaluriga Tarmo Luks ning tutvuti kohalike kalapüügiviiside ja vahenditega.
 • Külastati Kihnu saart ja tutvuti sealse kultuuriga ning kohtuti kohaliku tootjaga Kihnu Kalur.
 • Tutvuti Häädemeestel Nurmeotsa talus erinevate kalade suitsetamisega.
 • Tutvuti Romantilise Rannatee turismisihtkohaga, ühisturundusega ja piirkonna erinevate puhkevõimalustega.
 • Külastati Ermistu järve puhkeküla ning muuhulgas käidi koos kohaliku ettevõtja ja hobikalamehega Margus Tuulmees Ermistu järvel mõrda nõudmas.
 •  

Kohtumise tulemusel sõlmiti Pärnu Lahe Partnerluskogu, Liivi Lahe Kalanduskogu ja Majjistral tegevusrühma vahel vastastikuse koostöö kavatsuse kokkulepe, eesmärgiga:

 • kaasata noori kalandusse ning muudesse mereäärsete teemadega seotud tegevustesse, toidu valmistamisesse, väärtustamisse ja hindamisse;
 • edendada tasakaalustatud tervislikku toitumist, mis põhineb kohalikul toorainel;
 • vahetada Malta ja Eesti mereäärsete kogukondade kogemusi;
 • teadvustada mere bioloogilise mitmekesisuse tähtsust;
 • pakkuda praktilisi teabeallikaid.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *