PLPK üldkoosolek 10.10.2023

Pärnu Lahe Partnerluskogu juhtus teeb ettepaneku üldkoosoleku kokkukutsumiseks, eesmärgiga täiendada tegevuspiirkonna strateegia 2023-2035 sõnastust selliselt, et viia see vastavusse Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi 18.09.2023 järelpärimises toodud märkutega.
 
Üldkoosolek toimub 10.10.2023 kell 18.00 Audru osavallakeskuse saalis ja interaktiivselt Zoom´is. Kuna strateegia täienduste maht ei ole suur, kavandame koosolekuks ca 30 minutit. Teie osavõtt on strateegia täiendatud versiooni kinnitamiseks äärmiselt vajalik! Palun teil koosolekule eelnevalt registreeruda, tehes seda siin LINGIL
 
Ministeeriumi järelpärimine 18.09.2023 SIIN
Lisa 1. Täiendatud Strateegia 2023-2035 SIIN
VOLIKIRI PLPK üldkoosolekule 10.10.2023 SIIN
PLPK üldkoosoleku päevakava 10.10.2023 SIIN 
 
 
Lugupidamisega,

 
Ingvar Saare
juhatuse esimees
 
 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *