Taotlusvormid

Pakkumuskutse näidis

Hinnapakkumise näidis

Ehitustegevuse hinnapakkumuse näidis. xls

Ühisprojekti ühiste kavatsuste kokkuleppe näidis 

Kohustuste üleandmise-ülevõtmise vorm

Leader projketi raames tehtud vabatahtliku tasustamata töö päeviku näidis

Osaliselt tasutud kuludokumentide alusel makstud toetuse tõendamine

Leader-meetme raames antav projektitoetuste lisainformatsioon

Meede 1A COVID-19, projekti kirjeldus hindamiskriteeriumite lõikes

Meede 1, projekti kirjeldus hindamiskriteeriumite lõikes

Meede 2, projekti kirjeldus hindamiskriteeriumite lõikes

Meede 3, projekti kirjeldus hindamiskriteeriumite lõikes