PLPK juhatuse koosolek 18.11 kell 17.00 Audrus

Lugupeetud PLPK juhatuse liikmed.


MTÜ PÄRNU LAHE PARTNERLUSKOGU juhatuse koosolek PLPK büroos ja veebis
18.11.2021 algusega kell 17.00 Lihula mnt.10, Audru alevikus, Pärnu linnas

Päevakord
1. PLPK tegevjuhi konkursi korraldamine ja välja kuulutamine.
2. PLPK sõidukite kasutamise korra kinnitamine
3. PLPK üldkoosoleku kokkukutsumine
4. Strateegia koostamise arutelude tegevuskava
5. Jooksvad küsimused.


/allkirjastatud digitaalselt/
Lugupidamisega
PLPK Juhatuse esimees
Ingvar Saare

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *