PLPK alustas meede 4 raames taastuvenergia lahendusi pakkuva projektiga

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu alustas uue koostööprojekti tegevustega.  

Koos MTÜ Jõgevamaa Koostöökoda ja MTÜ Virumaa Koostöökogu viiakse ellu meede 4 – Regionaalse ja piiriülese koostöö edendamine (01.01.2021 – 31.12.2021) raames väiketarbijatele suunatud taastuvenergia inspiratsiooniprogramm “Inspireerime väiketarbijaid rakendama sobivaid taastuvenergia lahendusi”:

1. Koostatakse seminaride jaotusmaterjalidena elektri- ja soojusenergia tootmise-tarbimise kombineeritud lahenduse tüüpskeemid, mis sobivad kasutamiseks eelkõige maapiirkonna väiketarbijatele.

2. Korraldatakse iga koostööpartneri juures avatud seminar ja õppereis tutvustamaks elektri- ja soojusenergia tootmise kombineeritud lahenduse tüüpskeeme ja tutvutakse kohapealsete töötavate lahendustega.

3. Tutvustatakse seminaridel rahvusvahelise koostööprojekti OFF-GRID Renewable Energy DIY for rural development tulemusi ja Miila Maheaed energialahenduste kogemusi.

4. Külastatakse Müncheni Intersolar 2023 energiateemalist sh. päikeseenergia ja salvestustehnoloogiate messi uute teadmiste saamiseks.

5. Kommunikatsioonitegevuste kaudu tutvustatakse energiatõhusaid taastuvenergia kompleksseid lahendusi maapiirkonnast ja edulugusid laiemale avalikkusele Eestis ja veebilehel s.h. www.off-grid.rocks.

6. LEADER tegevusgrupid omandavad kogemusi, millistel eeldustel saab energiatõhusaid energia lahendusi rakendada kohalikul tasandil ning saab informatsiooni planeerimaks jätkutegevusi uueks programmperioodiks 2023-2027.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *