Pärnu Lahe Partnerluskogu LEADER toetuste küsimustik

Küsimustikule vastamine on lõppenud!

Pärnu Lahe Partnerluskogu viis vahemikul 05.08.2022-06.09.2022 ettevõtjate, MTÜ´de, SA´de ja KOV´de seas 2023-2027 strateegia koostamiseks läbi LEADER toetuste küsitluse.  Täname kõiki vastajaid, saime väga palju strateegia koostamiseks vajalikku tagasisidet!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *