MTÜ PLPK juhatuse koosolek 28.03.2023

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu juhatuse koosolek 28.03.2023 algusega kell 15.00 PLPK büroos, Pärna allee 7, Audru alevikus, Pärnu linnas ja veebikeskkonnas.

Päevakord

  1. Pärnu Lahe Partnerluskogu 2022 seirearuande kinnitamine. Lisa 1.

  2. Pärnu Lahe Partnerluskogu 2022 majandusaasta rahandusinformatsiooni ülevaatamiseks ning esitamiseks PRIA-le, Audiitorbüroo Fides OÜ hinnapakkumise kinnitamine. Lisa 2.

  3. Tegevusrühma 2023. eelarve arutelu ja kinnitamine

  4. Üldkoosoleku aja kinnitamine

  5. Jooksvad küsimused.

 

Lugupidamisega

PLPK Juhatuse esimees

Ingvar Saare

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *