MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu juhatuse koosolek

MTÜ PÄRNU LAHE PARTNERLUSKOGU juhatuse koosolek toimub

12.10.2021 algusega kell 13.00

PLPK büroos ja veebis, Lihula mnt.10, Audru alevikus, Pärnu linnas

Päevakord

  1. PLPK tegevusgrupi eelarve 2021-2030 arutelu
  2. PLPK 2021 COVID -19 taasterahastu meetme rakenduskava kinnitamine.
  3. PLPK 2021 rakenduskava muudatuste kinnitamine.
  4. PLPK 2022 rakenduskava kinnitamine.
  5. PLPK liikmest välja astumine Sauga Valla Spordiklubi avalduse alusel.
  6. PLPK hindamiskomisjoni koosseisu kinnitamine.
  7. PLPK hindamiskriteeriumite kinnitamine.
  8. Jooksvad küsimused.

Lugupidamisega
PLPK juhatuse esimees Ingvar Saare

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *