Juhatuse koosolek 04.10.2022 kell 13.00

Lugupeetud PLPK juhatuse liikmed

MTÜ PÄRNU LAHE PARTNERLUSKOGU juhatuse koosolek 04.10.2022 algusega kell 13.00 PLPK büroos, Pärna allee 7, Audru alevikus, Pärnu linnas ja veebikeskkonnas.

Päevakord

  1. LEADER Liidu ülevaade uue perioodi LEADER määruse koostamisest (T.Kallas, R.Milerman)

  2. PLPK 2021 rakenduskava muudatuse kinnitamine. Lisa 1.

  3. PLPK 2022 rakenduskava muudatuse kinnitamine. Lisa 2.

  4. PLPK 2023 rakenduskava kinnitamine. Lisa 3.

  5. PLPK 2022 COVID -19 taasterahastu meetme rakenduskava muudatus. Lisa 4.

  6. PLPK liikmest välja arvamine avalduse alusel (MTÜ Oidrema Naisselts). Lisa 5.

  7. PLPK uue strateegia 2023 – 2027 tegevuskava täitmise ülevaade. Lisa 6.

  8. Jooksvad küsimused.

 

Lugupidamisega

PLPK Juhatuse esimees

Ingvar Saare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *