14.11.2022 avaneb PLPK tegevuspiirkonna taotlusvoor meede 1A-COVID-19 toetustaotlustele.

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu avab taotlusvooru LEADER projektitaotluste vastuvõtmiseks.

Taotlusi võetakse vastu Kihnu, Häädemeeste valla ning haldusreformile eelnenud piirides

Lääneranna valla endiste Varbla ja Koonga valla, Tori valla endise Sauga valla, Saarde valla endise Saarde valla territooriumi osas ning Pärnu linna Audru ja Tõstamaa osavalla territooriumi mikroettevõtjatelt.

MEEDE 1A COVID – 19 TAASTERAHASTU VAHENDITE TOEL ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE JA MITMEKESISTAMINE

Taotluste vastuvõtt toimub 14.11.2022 kella 8.00-st kuni 18.11.2022 kella 16.00-ni.

Taotlejad saavad olla PLPK tegevuspiirkonnas tegutsevad mikroettevõtjad.

Taotleja peab vastama LEADER-meetme määruses § 27 loetletud tingimustele ning esitama nõutavad dokumendid ja projektitaotluse hindamiseks vajaliku lisainformatsiooni vastavalt LEADER-meetme määruse ja  kohaliku tegevusgrupi nõuetele.

Meetmesse 1A, esitatud projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 04.01.2023.

Täpsem informatsioon PLPK strateegia, 2022 rakenduskava meetmelehe, hindamiskriteeriumite ja projektitaotluste menetluskorra kohta on leitav www.plp.ee.

Taotluste vastuvõtt toimub elektrooniliselt PRIA e – keskkonnas.

Konsultatsiooni aja palume eelnevalt kokku leppida telefonil: 4331053 või e-posti teel: info@plp.ee

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *