ÜLDINFO

PÄRNU LAHE PARTNERLUSKOGU
MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu on asutatud 16. detsembril 2003, Audru vallas.MTÜ liikmeid on 89, neist kohalikke omavalitsusi 6, ettevõtjat 47 ning sihtasutusi ja MTÜ-d 36.Koostöövallad: Häädemeeste vald, Kihnu vald, Pärnu linna Audru ja Tõstamaa osavallad, Saarde vald (haldusreformieelne Saardevalla territoorium), Tori vald (haldusreformieelne Sauga valla territoorium), Lääneranna vald ( haldusreformieelsed Varbla ja Koonga valla territooriumid). 
Juhatuses 9 liiget. Pärnu Lahe Partnerluskogu tegutseb koostöövaldade haldusreformieelsetel territooriumitel moodustades koos 57,9 % Pärnumaa pindalast ja 6,15 % Eesti kogu territooriumist. Tegevuspiirkonna elanikkond on22 163. Tegevuspiirkonda ühendab 240 km pikkune merepiir. Pärnu Lahe Partnerluskogu keskendub strateegias 2014-2020 elukeskkonna ja ettevõtluse arengule.
Pärnu Lahe Partnerluskogu on koostanud oma tegevuse arendamiseks strateegia, mis lähtudes piirkonna vajadustest on PLPK strateegia eesmärgiks:1) ettevõtjate konkurentsivõime tõstmine läbi ühistegevuse, kohalike ressursside väärindamise, uuenduslike lahenduste leidmise ja kasutuselevõtu;2) kogukondade ühtsuse ja kaasatuse suurendamine:3) piirkonna turundamine Romantilisel Rannateel integreeritud kogukondliku-puhkemajandusliku turundusstrateegia ja kaubamärgi abil. 
PLPK strateegia
PLPK põhikiri 
Koostööpartnerid Eestis:
MTÜ Rohelise Jõemaa Koostöökogu www.joemaa.ee
MTÜ Pärnumaa Kodukant www.parnumaakodukant.ee
MTÜ Liivi Lahe Kalanduskogu www.kalanduskogu.ee
EV Põllumajandusministeerium www.agri.ee
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet www.pria.ee
Maamajanduse Infokeskus www.maainfo.ee
MTÜ Eesti Maaturism www.maaturism.ee 
Leader Liit www.leaderliit.eu
Rahvusvahelised partnerid:European LEADER Association for Rural Development (ELARD)