Toetust saanud projektid

PLPK STRATEEGIA 2023-2035

Pärnu Lahe Partnerluskogu otsus toetuse eraldamiseks ei ole lõplik kinnitus toetuse saamiseks. Lõpliku kinnituse toetuse eraldamiseks annab PRIA oma otsusega, mis saadetakse taotleja e-PRIAS olevale e-posti aadressile. Taotleja võib ennem PRIA-lt lõpliku kinnituse saamist projektis kavandatud tegevustega alustada omal riisikol. Soovitame siiski võimalusel PRIA otsus ära oodata, et oleks 100% kindlus toetuse saamise kohta.

PLPK juhatuse otsusega nr.6 27.05.2024 toetatud projektitaotlused 2024 I taotlusvoor