2009-2023.a Pärnu Lahe Partnerluskogu piirkonna silmapaistev Leader avalik rajatis

Nominendid:

  1. Tõstamaa valla Romantilise Rannatee visuaali parendamine ja kallasraja juurdepääsude rajamine – Tõstamaa osavald
  2. Kihnu Suaru sadama puhkekompleksi rajamine-sadamaturg ja mänguväljak – Kihnu Vallavalitsus
  3. Matsi sadama-ala puhkekeskkonna arendamine – Lääneranna Vallavalitsus
  4. Reiu rand külastajatele nähtavaks – Häädemeeste vallavalitsus
  5. Koonga valla supluskohad – Lääneranna Vallavalitsus
  6. Tammiste külaplatsi mänguväljak – Tammiste-Veskimetsa Külaselts MTÜ
  7. Lavi järve ujumiskoha juurdepääsuteede sidumine Kesklinna pargi teedega – Saarde Vallavalitsus
Võitja:

KIHNU SUARU SADAMA PUHKEKOMPLEKSI RAJAMINE-SADAMATURG JA MÄNGUVÄLJAK – KIHNU VALLAVALITSUS.

Toetusega ehitati välja Kihnu Suaru sadama puhkekompleks, sadamaturg ja lastele mänguväljak. Projekti tegevused aitasid kaasa kohaliku ajaloo-, kultuuri- ja looduspärandi, sh rannikukülade eripära ja traditsioonide väärtustamisele, säilitamisele, tutvustamisele ning piirkonna tuntuse ja külastatavuse suurendamisele. Kihnu saare mereväravaks on sadam ja sadamaturg, mis on külastajatele avatud ning seal pakutakse erinevaid kohalike ettevõtjate tooteid ja teenuseid. Turismitoodete arendamisel suurendati saare kogukonna ühtsust ning koostööd ettevõtjate, kogukonna ja avaliku sektori vahel. Külastuselamuse kujunemisel külastajatele eksponeeritakse kohalikel traditsioonidel ja toorainel põhinevat toitu, mis on oluline kohalike ressursside kujundamisel turismitooteks. Mänguväljaku rajamisega sadamasse paranesid lastega perede vaba aja veetmise võimalused. Kihnu saar oma autentse pärimuskultuuriga on üks Romantilise Rannatee pärlitest ja enim külastatavatest sihtkohtadest teekonnal. Turismitoote arendamisel keskendutakse Romantilise Rannatee peamistele väärtustele, milleks on rannarahva elu ja traditsioonid ning külalislahkus. Suaru sadama puhkekompleksi väljaarendamisega loodi mitmekülgsed võimalused vaba aja veetmiseks Kihnu sadamas.

Foto: Silvia Soide