PLPK juhatuse koosolek 4.01.2023 kell 15.00

Lugupeetud PLPK juhatuse liikmed
MTÜ PÄRNU LAHE PARTNERLUSKOGU juhatuse koosolek 04.01.2023 algusega kell
15.00 PLPK büroos, Pärna allee 7, Audru alevikus, Pärnu linnas ja veebikeskkonnas.

Päevakord:
1. Meede 1A „Covid-19 Taasterahastu vahendite toel ettevõtluse arendamine ja
mitmekesistamine“ paremusjärjestuse kinnitamine.
2. PLPK liikmeks vastu võtmine avalduse alusel (Langemaa OÜ ja Eesti Tamm OÜ)
3. Jooksvad küsimused.

 

Lugupidamisega
PLPK Juhatuse esimees
Ingvar Saare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *