PLPK alustab LEADER arengutoetuste infopäevadega

Anname teada, et ootame Pärnu Lahe Partnerluskogu tegevuspiirkonna ettevõtjaid, seltse, organisatsioone ja kohalikke omavalitsusi Pärnu Lahe Partnerluskogu LEADER kohaliku arengutoetuste infopäevadele:

  • Saarde vallas Tihemetsas Voltveti Mõisas 22.01.2024 algusega 16.30
  • Pärnu linnas Audru osavallas Aruvälja Lasteaias 24.01.2024 algusega kell 16.30
  • Lääneranna vallas Saulepi Seltsimajas 25.01.2024 algusega 16.30
  • Häädemeeste vallas Tahku Tares 29.01.2024 algusega 16.30
  • Tori vallas Sauga piirkonnas Sauga teeninduskeskuses 30.01.2024 algusega 17.00
  • Kihnu vallas Kihnu Rahvamajas 02.02.2024 algusega 13.30

Infopäevade parema korralduse huvides oleks hea kui te annaksite võimalusel enda osalemisest eelnevalt märku, REGISTREERIDES ENNAST SIIN

 

PLPK planeeritavad toetusvoorud:
Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine-taotluste vastuvõtt toimub 04.03.2024 kell 8.00 kuni 08.03.2024 kell 16.00

Meede 2. Aktiivne kogukond-taotluste vastuvõtt toimub 01.04.2024 kell 8.00 kuni 05.04.2024 kell 16.00

Meede 3. Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus-taotluste vastuvõtt toimub 01.04.2024 kell 8.00 kuni 05.04.2024 kell 16.00

Meede 4. Regionaalse ja piiriülese koostöö edendamine taotluste vastuvõtt toimub 01.01.2024 kell 8.00 kuni 31.12.2024 kell 16.00.

Taotlusi võetakse vastu Pärnu Lahe Partnerluskogu tegevuspiirkonna ehk Kihnu ja Häädemeeste valla ning haldusreformile eelnenud piirides Lääneranna valla endiste Varbla ja Koonga valla, Tori valla endise Sauga valla, Saarde valla endise Saarde valla territooriumi osas ja Pärnu linna Audru ja Tõstamaa osavalla piires. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *