Pärnu Lahe Partnerluskogu taotleb toetust 2023-2035 strateegia rakendamiseks

Pärnu Lahe Partnerluskogu annab teada, et alustab oma tegevuspiirkonnas strateegia 2023-2035 (kinnitatud 24.05.2023) rakendamist ning taotleb vastava toetuse eraldamist. Strateegia rakendamisel kasutatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika Eesti strateegiakava aastateks 2023-2027“ sekkumise 8.4 „LEADER – kogukonna juhitud kohalik areng“ toetust ja Euroopa Sotsiaalfond+ toetust.

Strateegiat on kavas hakata rakendama läbi viie toetusmeetme:
I Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine – meede on suunatud PLP tegevuspiirkonna mikroettevõtjate tegevuse ning ettevõtluse toetamisele.
II Aktiivne kogukond – meede on suunatud elukeskkonna arendamisele ning kogukondliku tegevuse toetamisele.
III Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus – meede on suunatud kaubamärgi Romantiline Rannatee egiidi all piirkonna turundustegevuse edendamisele.
IV Regionaalse ja piiriülese koostöö edendamine – meede on suunatud tegevusrühma poolt piirkonna ettevõtjatele ja mittetulundusühingutele korraldatavate sise- ja välisriiklike koostöötegevuste läbiviimise toetamisele.
V Sotsiaalvaldkonna arendamine – meede on suunatud pikaajalis hoolduse teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamisele ning inimväärikuse tagamisele.

Toetusmeetmeid rakendatakse Pärnu Lahe Partnerluskogu tegevuspiirkonnas milleks on Häädemeeste vald, Kihnu vald, Pärnu linna Audru ja Tõstamaa osavallad, Saarde vald (haldusreformieelne Saarde valla territoorium), Tori vald (haldusreformieelne Sauga valla territoorium), Lääneranna vald (haldusreformieelsed Varbla ja Koonga valla territooriumid). Meetmete avanemise aegadest antakse jooksvalt teada.

Alo Tomson
Pärnu Lahe Partnerluskogu tegevjuht

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *