Kevadiste taotlusvoorude ajad

MTÜ Pärnu Lahe Partnerluskogu avab taotlusvooru LEADER projektitaotluste vastuvõtmiseks.

Taotlusi võetakse vastu Kihnu, Häädemeeste valla ning haldusreformile eelnenud piiridesLääneranna valla endiste Varbla ja Koonga valla, Tori valla endise Sauga valla, Saarde valla endise Saarde valla territooriumi osas ja Pärnu linna Audru ja Tõstamaa osavalla mittetulundusühingutelt, sihtasutustelt, kohalikelt omavalitsustelt, mikroettevõtjatelt.

MEEDE 1A. COVID – 19 TAASTERAHASTU VAHENDITE TOEL ETTEVÕTLUSE ARENDAMINE JA MITMEKESISTAMINE

Taotluste vastuvõtt toimub 07.03.2022 kella 8.00-st kuni 11.03.2022 kella 16.00-ni.

Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mikroettevõtjad.

Meede 1. Ettevõtluse arendamine ja mitmekesistamine.

Taotluste vastuvõtt toimub 11.04.2022 kella 8.00-st kuni 18.04.2022 kella 16.00-ni.

Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mikroettevõtjad ning sihtasutused ja mittetulundusühingud, mille liikmetest üle 50 protsendi on ettevõtjad.

Meede 2. Aktiivne kogukond.

Taotluste vastuvõtt toimub 21.03.2022 kella 8.00-st kuni 25.03.2022 kella 16.00-ni.

Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.

Meede 3. Romantilise Rannatee ühistegevus ja turundus.    

Taotluste vastuvõtt toimub 07.04.2022 kella 8.00-st kuni 18.04.2022 kella 16.00-ni.

Taotlejad on tegevuspiirkonnas tegutsevad mittetulundusühingud, sihtasutused, ettevõtjad ja kohalikud omavalitsused

Taotleja peab vastama LEADER-meetme määruses § 27 loetletud tingimustele ning esitama nõutavad dokumendid ja projektitaotluse hindamiseks vajaliku lisainformatsiooni vastavalt LEADER-meetme määruse ja  kohaliku tegevusgrupi nõuetele.

Meetmesse 1A, esitatud projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 27.04.2022.

Meetmesse 1 esitatud projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 01.06.2022.

Meetmesse 2 esitatud projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 11.05.2022.

Meetmesse 3 esitatud projektitaotluste hindamise tähtaeg tegevusgrupis on 01.06.2022.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *