PLPK stateegia 2023-2035

  • PLPK STRATEEGIA 2023-2035 leiad SIIT
Kinnitatud 10.10.2023 üldkoosoleku otsusega nr 2.
 
PLPK STAREATEEGIA 2023-2035 Lisad
Lisa 1. Pärnu Lahe Partnerluskogu strateegia 2014-2025 SIIT
Lisa 2. Piirkondlikel aruteludel kogutud ettepanekud SIIT
Lisa 3. Läbiviidud küsitluse näidis SIIT
Lisa 4. Läbiviidud küsitluse vastused SIIT
Lisa 5. Romantilise Rannatee turundusstrateegia SIIT
Lisa 6. Pärnumaa Arengustrateegia 2035+ (20.09.22) SIIT
Lisa 7. PLP kantide üldiseloomustus ja rahvastiku muutused SIIT
 

 

  • PLPK starteegia 2023-2035 koostamise protsess aastatel 2021-2023 leiad SIIT