2009-2023.a Pärnu Lahe Partnerluskogu piirkonna silmapaistev noortele suunatud Leader projekt

Nominendid:

  1. Lauri motokompleksi noorte huvialakeskuse siseruumide ehitus – Tihemetsa Motoklubi MTÜ
  2. Pillid helisema – Pärnu Lahe Partnerluskogu
  3. Lõpe vaba aja ruumid – Lõpe Noored MTÜ
  4. Flygrossing Lindil – Lindi Külaselts MTÜ
  5. Oidremale talispordikeskus – Oidrema Külaselts MTÜ

Võitja:

PILLID HELISEMA – ENE TÄHT (PÄRNU LAHE PARTNERLUSKOGU).

Pillid helisema I etapp – Projekt kutsuti ellu selleks, et luua Pärnu Lahe Partnerluskogu tegevuspiirkonnas elavatele lastele ja noortele sisuka vaba aja veetmise ja kodu lähedal muusika õppimise võimalused. Projekti idee autor ja elluviija on tänane Pärnu abilinnapea Ene Täht, kes tollel ajal töötas veel Lavassaare vallavanemana. Projekti tulemusena sisustati erinevate piirkondade õppeklassid väga heal tasemel muusikainstrumentidega. Piirkonnas olevad laste ja noortega tegelevad organisatsioonid on projekti eesmärke silmas pidades pikaajaliseks tegutsemiseks alati valmis olnud, lihtsalt puudusid vahendid, et tegutseda. Kaheksasse valda soetati muusikainstrumentide komplektid ja täiendati ühe valla olemasolevat pillikomplekti. Projektiga soetatud muusikainstrumentide komplektid on Jõõpre Põhikoolis, Häädemeeste rahvamajas, Kihnu rahvamajas, Koonga põhikoolis, Lavassaare rahvamaja noortekeskuses, Kilingi- Nõmme klubis, Sauga Avatud Noortekeskuses, Uulu Kultuuri-ja Spordikeskuses, Tõstamaa rahvamajas. Nendel pillidel harjutavad noored on juba esinenud erinevatel piirkondlikel sündmustel. Pillid helisema jätkuprojekt – Projekti raames viidi läbi ühine kolmepäevane bändilaager, mis sisaldas eri instrumentide süvaõpet, kokkumängu õpet, laste vaba aja sportlikku sisustamist, raudteemuuseumi külastust koos rongisõiduga ning kohtumisi üllatuskülalistega. Noored said esinemiskogemuse Põhja-Liivimaa Festivalil Häädemeestel ja laagri lõpukontserdil Lavassaares ning juhendajad said täienduskoolitust. Ellu kutsutud projektiga Pillid helisema soetatud pillidel on tuule tiibadesse saanud muuhulgas folkansambel POSÕ.